Foto: Pixabay
Laenukool.ee 12. aprill 2019 19:09
25. märtsil algas järjekordne Euroopa rahanädal (European Money Week), mille eesmärgiks on finantshariduse edendamine kogu Euroopas. Suurem rõhk on just noorte finantskirjaoskuse parendamisel. Kuna ka TF Banki Laenukool panustab pidevalt inimeste finantskäekirja arengusse, andsime mõni aega tagasi hoogu Eesti esimesele, lastele rahatarkust õpetavale raamatule „Tom õpib rahamängu“.

Raamatu autoriks on majandusharidusega ja kahe lapse ema Riin Tuttelberg. Raamatus õpetab Ellu oma nooremale vennale Tomile erinevaid rahaga ja selle kasutamisega soetud tarkusi. Kuigi Ellu on alles laps, annab ta Tomile edasi uskumatult palju teadmisi pakkudes avastamisrõõmu ka täiskasvanutele.

Otsustasimegi nüüd võtta ühendust raamatu autori endaga, et uurida, kuidas lapsed on tema raamatu vastu võtnud ning kuidas ta hindab laste rahateadlikkust.

Millist tagasisidet olete saanud lapsevanematelt?

”Lapsevanematelt on tulnud palju tagasisidet ja seni on olnud kõik superpositiivne. Raamat on kirjutatud lihtsas ja mängulises võtmes, mis teeb selle lastele kergesti loetavaks. Vanemate sõnul on raamatu tegelasi hea lastele eeskujuks tuua ja selle kaudu noori lugejaid motiveerida. Raamatu lugemine on paljudes lastes tekitanud soovi hakata oma unistuse täitmiseks ISE raha koguma.” Riin Tuttelberg lisab, et ”Ka täiskasvanud on peale raamatu lugemist hakanud oma rahaasjadele natuke teise pilguga vaatama ja üht-teist korrastama. Positiivne tagasiside lugejatelt on tekitanud ka minus hea tunde, et olen saanud kedagi aidata.”

Kuidas hindate laste rahateadlikkust? Kas lisaks lapsevanematele peaksid laste rahaharidusse panustama rohkem ka lasteaiad ja koolid?

“Eesti laste rahateadlikkus on mind positiivselt üllatanud. Samas kardan, et mul võib olla natuke kallutatud info, kuna olen käinud lastega vestlemas koolides, kus rahatarkust on peetud õppekava oluliseks osaks ning see teema ei ole neile võõras. Üldine olukord võib sellest pildist natuke erineda, aga tundub, et rahatarkuse teemaga tegeletakse aina enam. Näiteks olen kuulnud, et mitmed ärksamad õpetajad on kasutanud ”Tom õpib rahamängu” raamatut oma tundides abivahendina rahatarkuse teemadest rääkimisel.

Kindlasti peaksid lisaks peredele panustama rahaharidusse ka lasteaed ja kool, kus nendel teemadel arutamine aitab lastel kinnistada rahaasjadega seonduvat. Palju saab ära teha läbi mänguliste tegevuste, et anda lastele kindlustunne iseseisvalt igapäevaste rahaasjadega tegelemiseks. Loomulikult peaks põhiroll siiski jääma kodule, eelkõige just laste väärtuste ja hoiakute kujundamisel, mida haridusasutused oma tegevustega toetada saavad.”

Kas eksisteerib piirvanus, millest alates pole lapsevanemal enam rahateadlikkuse teemal midagi ära teha?

”Ei tahaks siinkohal mingeid piire seada, sest alati on võimalik midagi ära teha! Kunagi ei ole liiga vara ega liiga hilja alustada. Paljud inimesed hakkavad oma rahaasjadega teadlikult tegelema alles erinevas vanuses täiskasvanuna. Lapsevanemana võiks kõrva taha panna selle teadmise, et rahaga seotud harjumused ja hoiakud kujunevad lastel üldjuhul välja juba kooli alguseks või algklassides ning hiljem nende ümber seadmine nõuab rohkem tööd, kui kohe oluliste harjumuste kujundamine. Seega, mida varem, seda parem.”

Kas Teie raamat võiks abiks olla ka täiskasvanutele?

”Kindlasti pakub raamat lapsevanematele võimaluse veeta oma lastega aega ühendades kasuliku lõbusaga. Raamatu kaasabil on ka täiskasvanutel hea oma mõtteid ja hoiakuid analüüsida. Lisaks saab raamatust vihjeid, mida võiks huvikorral järgmiseks lugeda. Otsige raamatust üles pilt Tomi raamaturiiulist!”

Kas plaanite raamatut ka teistesse keeltesse tõlkida?

”Jah, algus on juba tehtud.“

Praegusel Youtube’i ajastul, mis Teie arvate, kas raamatul on laste seas n-ö lööki?

“Peab tõdema, et interneti piiritud võimalused tõepoolest köidavad lapsi aina rohkem ja üha nooremas eas ning füüsilistel raamatutel tuleb laste tähelepanu pärast internetiga tugevalt konkureerida. Seetõttu sai ka „Tom õpib rahamängu“ koostatud rohkete piltide ja mängudega, et lapse veedetud aeg selle raamatuga oleks sisukas ja põnev kaanest kaaneni. Siiski usun ja loodan, et raamatud ei ole veel alla andnud, sest tänu raamatutele on lapsevanemal võimalik lapsega nii paljudel teemadel arutleda ja koos aega veeta. Tänapäeva kiire tempo juures on see väga oluline! Ka oma laste näitel võin öelda, et huvi raamatute vastu ei ole kuhugi kadunud. Raamatud arendavad tohutult fantaasiat ja ärgitavad lapsi ka ise midagi uut looma.

Keegi tark on kunagi öelnud, et "anna lapsele raamat ja imesid hakkab juhtuma!"

Sellised olid Riinu mõtted ja muljed laste rahateadlikkusest. Riin jagas lahkesti ka TF Banki Laenukooliga raamatus olevaid töölehti ning kutsub lapsevanemaid üles neid koos oma lastega kasutama, kuid mitte ainult, Riin soovitab neid kasutada ka täiskasvanutel endil.