Naisteleht 24. august 2018 07:00
"Tahteavalduse kudede ja elundite surmajärgseks loovutamiseks võiks ning peaks tegema igaüks, sõltumata vanusest ja tervislikust seisundist," ütleb Tartu Ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall.

"Elupuhuselt saab elundit loovutada inimesele, kellega doonoril on kas geneetiline või emotsionaalne side. Geneetiliselt seotud doonoriteks loetakse vennad ja õed, vanemad, täiskasvanud lapsed, kaugema astme sugulased. Emotsionaalselt seotud isikud on enamasti abikaasa või elukaaslane, aga võimalikud on ka sõbrad, kolleegid, ristivanemad või teised head tuttavad, kes soovivad lähedast aidata. Doonor peab olema vähemalt 18aastane ja terve. Osas riikides on võimalik ka anonüümne elusdoonorlus, Eestis see lubatud ei ole.

Aastatega on meditsiinilised vastunäidustused doonorluseks oluliselt muutunud. Uued ravimid ja täpsed koesobivustestid võimaldavad üha enam siirata ka eakatelt ja mitmete kaasuvate haigustega inimestelt eemaldatud elundeid. Kunagi ei või teada, kas oled ühel päeval ootamatult üks neist, kelle elu saab ainult doonorelundi abil päästa, või hoopis see, kelle elundite abil pikeneb kellegi teise elu."

Anna ka sina oma nõusolek

Sisene ID-kaardi või mobiil-IDga patsiendiportaali www.digilugu.ee ja vormista digiallkirjastatud tahteavaldus kudede ning elundite surmajärgseks loovutamiseks.

Võid täita ka paberil doonorikaardi ja seda endaga kaasas kanda. Doonorkaartide blankette saad näiteks TÜ kliinikumist, kuid võid selle ka välja printida veebilehelt www.elundidoonorlus.ee. Paberil doonorkaardi täitmisest teavita kindlasti lähedasi, sest muidu ei jõua info vajalikul hetkel arstideni.