Puhkuselt tagasi tööle naastes tundis end täiesti puhanuna 29,5 % küsitluses osalenutest. Enam kui pooled (51,1%) tundsid, et nad on puhanud vaid osaliselt. Pea viiendik (19,4 %) vastanuist tunnistas, et nad ei tundnud end peale puhkust puhanuna.Foto: Pixabay
Naisteleht 4. oktoober 2017 11:45
CV.ee karjääriarengu kontaktvärav koostöös TahanPuhata.ee puhkuseportaaliga viis septembris läbi Eestlaste puhkuseharjumuste uuringu, milles osales 1204 inimest. Uuringust selgus, et enam kui pooled tööinimestest puhkasid Eestis (51,4%) ning kolmandik suvel puhanuist (31,4 %) pidid ühel või teisel viisil tegelema puhkuse ajal siiski ka tööasjadega.

Oma puhkuse jagas Eesti ja piiritaguse ajaveetmise vahel 34,5 % vastanuist. Ainult välisreisi kasuks otsustas 14,1% suvel puhanuist. Viimastel kuudel ei puhanud viiendik (18,7 %) tööealisest elanikkonnast – neid ootavad ilmselt talvised puhkusemõnud kas mõnes soojas kliimavöötmes, spaades või lumistel mäetippudel alles ees.

Puhkuse ajal vastas aga tööalastele telefonikõnedele 18,9 % puhanuist; arvuti võttis aga puhkusele tööasjade ajamiseks kaasa 13,4 % töötajaist.

Paaril korral pidi puhkuse ajal ka töölt läbi käima ja seal tööasjadega tegelema tervelt 6,9 % puhkajaist. Aktiivselt tööasjadesse sekkumise tõttu sai korraline puhkus rikutud 2 % küsitlusele vastajatest ning 1,7 % katkestati puhkus kriitiliste töökohustuste tõttu.

Puhkuselt tagasi tööle naastes tundis end täiesti puhanuna 29,5 % küsitluses osalenutest. Enam kui pooled (51,1%) tundsid, et nad on puhanud vaid osaliselt. Pea viiendik (19,4 %) vastanuist tunnistas, et nad ei tundnud end peale puhkust puhanuna.

Looduses puhkamist eelistas pea kolmandik puhkajaist (27,1 %), ekskursioonie sisaldaval reisil käis 15,5 % neist vastajaist, kes endale puhkust lubada said. Vähem vastajaist tegi puhkuse ajal majapidamistöid (13,6 %) või nautis muul viisil kultuuripuhkust (13 %).

Küsitlusele vastanuist 81,8 % olid naised ja 18,2 % mehed. Kõige suurem vastajaskond (28,5 %) olid 45-54aastased, neile järgnesid vanemad kui 55aastased (24,2 % vastanuist) ja 35-44aastased (19,4%). Samasisuline puhkuse harjumuste uuring viidi samal perioodil läbi ka Lätis ning Leedus.

Foto: Pixabay