Foto: Arno Saar
Naisteleht 31. august 2017 15:00
Eelmisel aastal tegi rinnavähi uuringu läbi vaid 56,3% sõeluuringule kutse saanud naisest. Emakakaelavähi sõeluuringul osalemise protsent kutsutavate seas oli veelgi madalam – vaid 45,9%.

Eestis kutsutakse naisi vanuses 50–62 rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel, juhul kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.

2016. aastal oli registri andmetel rinnavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 55 700 (2015. a 71 767 naist). Neist käis aasta jooksul sõeluuringul ehk tehti mammograafia uuring 31 372 naisele (2015. a 36 452), mis moodustas 56,3% kutsutavatest (2015. a 50,8%). Esmaseid kutseid saadeti jaanuarist oktoobrini (novembris ja detsembris saadeti korduskutsed) ja kui naine oli enne planeeritavat kutse saatmist juba uuringul käinud, siis kutset ei saadetud. Kutset ei saadetud ka sel juhul, kui inimese postiaadressi andmed rahvastikuregistris olid puudulikud, selgus neljapäeval TAI tervisestatistika ja -uuringu andmebaasis avaldatud andmetest.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse Eestis 30–55aastaseid naisi iga viie aasta järel juhul kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki.

Vähi sõeluuringute registri andmetel oli eelmine aasta emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 56 334 (2015. aastal 56 472). Aasta jooksul käis sõeluuringul ehk tehti PAP-test 25 860 naisele (2015. a 25 928-le). See moodustas nii 2015. kui ka 2016. aastal 45,9% sihtrühmast. Kutse saadeti 44 872 naisele (2015. a 43 103-le), mis hõlmas 79,7% planeeritud kutsutavatest (2015. a 76,3%).

Uuri lähemalt tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist, kus avaldati registri kokkuvõtted 2015. ja 2016. aasta rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute kohta siit.

Esimesed andmed sõeluuringutel avastatud vähijuhtudest tulevad avaldamisele järgmise aasta alguses.

Foto: Arno Saar