Foto: Julia Maria Linna
Naisteleht 21. juuni 2017 17:30
Täna toimus Terve Eesti Sihtasutuse, Kinoteatri ja Rimi eestvedamisel arutelu „Jaanipäev, lapsed ja alkohol…?”, kus Politseiameti peadirektor Elmar Vaher tõi välja, et Eesti terroristid on joobes juhid – on vaid aja küsimus, millal juhtub selle tõttu suurem õnnestus jalakäijatega. Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares aga märkis, et paljud 16-aastased joovad pidudel oksendamiseni.

„On teada, et kui rahvas peab pidu, siis politsei teeb rohkem tööd,“ sõnas Elmar Vaher. „Pühade ajal on märksõnadeks „joobes“, „mees“, „Tallinnas“. Riigieelarvest jääks väga palju alles, kui need märksõnad ei oleks sellised. Eelmise aasta jaanipühade ajal oli enamus korrarikkumisi tehtud alkoholijoobes. Roolist kõrvaldati üle 200 joobes juhi, 2 bussijuhti ning poolsada kriminaalses või narkojoobes sõidukijuhti. Toimus neli rasket liiklusõnnetust. Sellest võib järeldada, et tegelikkuses istub joobnuna autorooli iga päev 2000 – 3000 inimest. Eelmisel jaanipäeval andsime lastevanematele üle sadakond joobes last, siia hulka pole arvatud need, kes toimetati haiglasse.“

Elmar Vaher rääkis, et osa inimesi elabki purjus peaga: osaleb oma peremudelis joobnuna ning teeb oma igapäevaseid toimetusi. „15 000 korda aastas saadakse väljakutseid perevägivalla kohta, enamasti on põhjuseks alkohol. Kiire lahendus oleks politsei kohene sekkumine, uute kainestusmajade avamine ning purjus peaga inimeste sinna kainenema viimine, kuid see oleks Eestile väga koormav ning ühiskonda see turvalisemaks ei muudaks. Meie lahendus on tegeleda noortega, oluline on, mis toimub lasteaias ja koolis. Õpetaja peab andma eeskuju kaudu uusi teadmisi ja väärtushinnanguid. Kui lapsel on alkohoolikutest vanemad ning ta saab kodus peksa, siis kool ja lasteaed on need kohad, mis peavad rõhutama õigeid eeskujusid ja valikuid,“ lisas Elmar Vaher.

„16-aastased joovad pidudel oksendamiseni; põhjuseks tuuakse see, et peol ei osata kainena rääkida või maskeeritakse oma probleeme ja lollusi. Samas saadakse ise aru, et see pole õige,“ märkis Anu Vares. „2015. aasta algul moodustati Kuressaare KOVi alkoholipoliitika töörühm koostöös politsei ja linnavalitsusega. Aktiivselt tegeletakse noortelt dokumendi küsimisega. Dokumendi küsimine alkoholi ostes on normaalne ning veel parem, kui dokumenti näidatakse küsimata. Selleks, et noorte käitumist muuta, tuleb tegeleda mitte ainult noore, vaid ka täiskasvanuga. Üleöö ei muutu midagi, vaja on kannatlikkust.“

Alkoholikultuuri arengutest ja hetkeseisust kõnelesid Politseiameti peadirektor Elmar Vaher, Terve Eesti Sihtasutuse koolitusjuht Triin Sokk, Viljandi linnapea Ando Kiviberg, Rimi Eesti juht Vaido Padumäe ning Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares. Oma mõtetest alkoholi ja noorte teemal rääkis räppar Metsakutsu. Arutelu lõpus näidati uusi Kinoteatri videoklippe, mille eesmärk on muuta dokumendi näitamine alkoholi ostul uueks normiks.

Foto: Julia Maria Linna