Foto on illustreeriv.Foto: PantherMedia / Scanpix
Õhtuleht.ee 11. veebruar 2015 13:26
Värskest Tartu ülikooli teadlaste ja rakendusuuringute keskuse RAKE poolt korraldatud uuringust selgus, et Eesti mees leiab püsipartneri 34. eluaastaks ja eelistab paljulapselist perekonda. Samas on iga kolmas uuringus mees viimase aasta jooksul vahekorras olnud juhupartneriga ja ainult pooled neist kasutasid kondoomi.

Uuringus osales üle 2000 Eestis elava 16–54-aastase mehe. Tulemused näitasid, et meestele meeldib olla suhtes.

"Partnerivalikul hinnatakse armastust, partneri iseloomu ja head seksuaalset sobivust, intelligentsus, ühised väärtused ja partneri potentsiaalne edukus lapsevanemana on tähtsad," rääkis tulemustest uuringu üks läbiviijaid, Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja Mare Ainsaar.

Laste sünd on üldjuhul meeste jaoks soovitud sündmus. Mehed peavad parimaks vanuseks esimese lapse saamisel 26–27 eluaastat. Ideaalis sooviksid mehed oma perekonda kahte või enamat last, kuid tegelikult ollakse isa peamiselt ühele või kahele lapsele.

Kõige enam nimetasid mehed laste puudumise põhjuseks muret kindla töö, elukoha ja majandusliku toimetuleku pärast, samuti sobiva partneri puudumist.

Tervisemuredega oli viimase aasta jooksul arsti külastanud või arstiga konsulteerinud 77% 15–54aastastest meestest. Eesti meeste suurimaks tervise probleemis on ülekaalulisus – üle poolte meestest on ülekaalulised või rasvunud.

21% Eesti meestest esineb tervisele ohtlikus mahus depressiooniga seotud sümptomeid nagu närvilisus, masendus, rahutus ja õnne mitte tundmine.

Haiged mehed, kes arsti juurde ei jõua, tõid peamiste tagasihoidjatena välja pikad järjekorrad, arstiabi kalliduse ja isetervenemise võimaluse.

Paljud mehed on viimasel aastatel käitunud ka enda tervist ja elu ohustavalt. Uuring näitas, et vähemalt iga neljas mees tarvitab alkoholi kaks või enam korda nädalas ja kolmandik meestest on igapäevased suitsetajad.

Meeste terviseriske suurendab ka riskantne seksuaalkäitumine. Juhupartnereid on viimase aasta jooksul olnud umbes igal kolmandal mehel ja vaid pooled neist kasutasid juhuvahekorras olles kondoomi.

Eesti meeste uuring kogus andmeid Eesti meeste perekäitumise, tervise, hariduse, tööhõive ja rändealase käitumisest kohta. Uuring korraldati 2014. aasta sügisel ja talvel.

Uuringu tellis Eesti säästva arengu komisjon koostöös riigikantseleiga ja seda kaasrahastas Euroopa sotsiaalfond.