Ussikeeled

Foto: Kollaaž
Manona Paris, Keit Paju 18. juuni 2022 09:00

Seekord räägime taas lugejakirjade palvel ohvritest. Täpsemalt nähtusest, kus vägivalla ohver justkui ei taha päriselt abi saada.

Just, see on too halvaks klassikaks saanud seis, kus ohver julgeb vägivalda küll lähiringile tunnistada, ent seadusesilma ees on suu lukus, või näeb hirmsal kombel vaeva, et sõnu tagasi võtta.

Kas sellised naised tuleks eraldi vastutusele võtta? Nad ju otsekui teeks karuteene oma sõnade söömisega, pannes arvama, et vägivalda justkui polnudki?

See, mu armsad, aga pole üleüldse nii lihtne. Vägivallast rääkimine on mõnikord suur julgustükk ja risk omaette. Esmalt peab ohver kindlustama, et ta ei satuks sellest veelgi ohtlikumasse olukorda, et ta saaks ennast ja võimalikke lapsi säästvalt turvalisesse olukorda.

Seetõttu ei maksa pahandada, kui ohver ei suuda kohe politseisse minna avaldust kirjutama – ka see esimene signaal sõpradele oli tema jaoks meeletu pingutus. Ta vajab tuge, et end nii füüsiliselt kui ka vaimselt tugevaks teha. Ta peab esmalt ise ellu jääma, alles siis saab ta tegeleda süüdlase vastutusele võtmisega.

Kuula saadet, meil on näiteid ja valusaid tõdesid! Kirjuta meile ka, ussikeeled@ohtuleht.ee ja ning hakka meid jälgima sotsiaalvõrgustikes.

NB! Ussikeeled läheb väikesele puhkusele ja on tagasi augustis!

Naiste tugikeskuste kontaktid

Harjumaa MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus 526 4697, 5396 9834 57570911 tallinn@naisteabi.ee, tallinnanaistetugi@gmail.com

Ida-Virumaa MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 533 32627 naistetugikeskus@gmail.com

Jõgevamaa MTÜ Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

Järvamaa MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus 581 33755 jarvanaistekeskus@gmail.com

Läänemaa koos Hiiumaaga MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus 504 2300, 51 977 170 laanenaistetugi@gmail.com, hiiumaanaistetugi@gmail.com

Lääne-Virumaa MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus 56 297745 virunaistekeskus@gmail.com

Põlvamaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5884 9494 polva@naistetugi.ee

Pärnumaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus5398 1620, 5365 0260 naistevarjupaik@gmail.com

Raplamaa ENVL Raplamaa Naiste Tugikeskus ja Tallinna Naiste Kriisikodu 54005144 raplamaanaistetugikeskus@gmail.com

Saaremaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus 53098919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

Tartumaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5594 9496 info@naistetugi.ee

Valgamaa MTÜ Valgamaa Naiste Tugikeskus 5303 2544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

Viljandimaa MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus 5805 0535 viljandinaistetugi@gmail.com

Võrumaa MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus 528 3615 vorunaistetugi@gmail.com

Tugikeskused on abivajajatele olemas ööpäev läbi, olenemata nädalapäevast. Lisaks kuulamisele ja toele pakutakse keskustes inimeste vajadustele vastavaid nõustamisteenuseid ning vajaduse korral ka turvalist majutust.