Eneseareng

Kuidas töö- ja pereelu ühildamisega hakkama saada? 

Dagmar Reinolt, 25. november 2021 19:59
Foto: Pexels

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta sirvis värsket Estonian Business Schooli töö- ja pereelu ühitamise uuringut ning toob esile 4 võimalust, kuidas töö- ja pereelu jagamises lahendusteni jõuda.

Töö- ja pereelu ühitamine tähendab, et ühesainsas elus tuleb hakkama saada vähemalt kahe kohustusega pluss iseenda vajadustega samaaegselt. Üheks kohustuseks on oma töö õigesti ja nõuetekohaselt tegemine ja teiseks on oma perekonna eest hoolitsemine.

Osa töö- ja pereelu ühitamise kohustusi saab pikalt ette planeerida ja koos tööandjaga varakult plaane teha – näiteks on ette teada beebi sünd, ehkki sünnitus ise võib juhtuda nii varem kui ka hiljem ja vastsündinu tegelik terviseseisund võib kõik plaanid uppi lüüa. Ka öövahetustega tööl on tavaliselt ette teada ööd, mil te tööl olete ja milleks on vaja korraldada lastehoid. Aga on selliseid edasilükkamatuid kohustusi, mis sajavad kaela nagu välk selgest taevast. Vaid õhtuse etteteatamisega võib klass või lasteaiarühm jääda eemalõppele. Lapse haigestumine võib selguda koolipäeva alguses testi tehes või helistatakse keset kõige kibedamat tööhoogu lasteaiast, et lapsel on tõusnud palavik ja tulge talle kiiresti järgi. Samamoodi võib väga ootamatult tekkida igaühe elus olukord, kus eakas ema või isa ei saa mõnda aega oma kodus üksinda hakkama ja nõuab elu kiiret ümberkorraldamist. Selle igapäevaga jaoks on ette nähtud nõuanded, mida tasub meeles hoida. 

Võtmeküsimus on valmisolek abi küsida. Kõigega püütakse ise hakkama saada - see on väga õilis, ent võib olla olukordi, kus last aitab paremini hoopis õpetaja järeleaitamistund või kus sobivate kellaaegadega lastehoid lubab vastu võtta suurema palgaga, ent vastutusrikkama töökoha. Ka tööandjalt näiteks paindlikumate töötingimuste küsimine võib viia paremate töötulemusteni, sest lapse pärast muretsemine enam ei sega keskendumist.

Meeste suurem abi kodutöödes ja pereliikmete eest hoolitsemisel aitab vajalike kohustustega paremini toime tulla. Võib muidugi olla, et neid ridu parasjagu lugeval inimesel teeb mees kodus ära suurema osa kodutöödest ja on alati haige lapsega kodus. Statistika näitab aga, et sel juhul on tegemist meeldiva erandiga. Naised teevad kaks korda rohkem kodutöid ja selle võrra jääb naistel vähem aega enda vajadustele ja arendamisele. Meeste tervisele ja isegi töötulemustele mõjub töö ja pereelu tasakaal samamoodi hästi nagu naistelegi, rääkimata laste rõõmust olla isaga koos. Ajakasutus tasub ka siis üle vaadata kui meest perekonnas ei ole. Muide, ilma meheta ent lastega majapidamistes on naiste kodutööde koormus väiksemgi ja vastavalt ka isegi sooline palgalõhe väiksem. Kindlasti pole see tähelepanek soovitus mees ukse taha tõsta, vaid vastupidi – see on julgustus peres ja koos turvavõrgustikuga ülesandeid jagama.

Tööandja peab nii naisi kui mehi julgustama küsima võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks. Kõik tööd ja kõik pered on erinevad, seega on ka vajadused erinevad. Mõistlike lahenduste leidmine algab rääkimisest ja heast koostööst ülemuse ning alluva vahel.

Kõige pikema ja suurema mõjuga on töötamise katkestamine, kui on vaja hooldada oma pereliiget. Enne selle otsuse tegemist, tasub alati vähemalt läbi kaaluda muud variandid. Vanemahüvitist on võimalik saada väiksemal määral töötamise kõrvalt ning süsteem muutub veel paindlikumaks järgmisel aastal. Eaka inimese hooldamisel tuleks kirjalikult abi küsida kohalikust omavalitsusest. Tasub arutada koos perearsti, sotsiaaltöötja ja ka oma tööandjaga, millised inimväärsed võimalused laual on.

Ka huumorimeelest on sellistes olukordade kasu. Vaata filmi „Elu on töö on elu“  ETV kanalilt 25.11 22.30 ja korduses 27.11 18.00. Film on leitav Jupiterist, Teliast, Elisast ja veebilehelt toopereelu.ee.